عکسی 
نایاب از محمد اصفهانی در کنار فوتبالیست های سابق استقلال پرسپولیس

منبع

http://www.funpatogh.com