این ۱۴ نفر که بازیگران یک برنامه سرگرمی به نام “Tianpi Shadow”  هستند بین ۲۱ تا ۲۷ سال سن دارند و متوسط قدشان ۱۲۰ سانتیمتر است.

بنابر این گزارش، کوتوله ها با ماشین قرمز بر فرش قرمز مراسم پا به محل عروسی گذاشتند و در برابر دوربین های خبرنگاران و مهمانان قرار گرفتند.
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر
ازدواج
 عجیب و دیدنی هفت کوتوله ها + تصاویر


منبع : Funpatogh.com