سوپرمارکت آلی با تزئین بسته های جالب سالاد میوه سعی کرده کودکان را در مدرسه به خوردن میان وعده های سالم به جای شیرینی و شکلات تشویق کند
ابتکار
 جالب یک سوپر مارکت +تصاویر
ابتکار
 جالب یک سوپر مارکت +تصاویر
ابتکار
 جالب یک سوپر مارکت +تصاویر
ابتکار
 جالب یک سوپر مارکت +تصاویر

منبع

http://www.funpatogh.com