جوان 26 ساله چيني به منظور پيگيري نتايج مسابقات فوتبال يورو 2012 و به دليل بي‌خوابي، فوت كرد. ‌

 «جيانگ» كه از طرفداران تيم فوتبال انگليس و فرانسه در جريان اين مسابقات بود، روز پنجشنبه به دليل خستگي ناشي از بي‌خوابي و مصرف الكل و تنباكو سيستم ايمني بدنش تضعيف شد و فوت كرد.


 «جيانگ» به دليل برگزاري مسابقات مختلف اين رقابت‌ها مجبور بود، تمامي شب را بيدار بماند و صبح روز بعد نيز در سر كار حاضر شود.

 دوستان «جيانگ» پس از مرگ او گفتند: «جيانگ» زندگي سالمي داشت و مرگ يكباره او شوك‌آور است.

اين اولين بار نيست كه تماشاي فوتبال براي تماشاچيان آن حادثه ساز شد. در مسابقات جام جهاني 2010 و 2006 نيز چندين تن به دليل خستگي ناشي از بي‌خوابي به بيمارستان منتقل شده بودند.