در یک باغ وحش که در کشور چین واقع شده است، بازدیدکنندگان چینی هنگام بازدید از شیرها اقدام به پرتاب کردن گلوله های برفی به سمت این حیوانات کردند که واقعا انها را ناراحت کردند!

 

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

کار بی شرمانه زن و مرد چینی در باغ وحش+عکس

منبع

فان پاتوق