دیدار هنرمندان کارگردانان و بازیگران سینمای ایران با آقای هاشمی رفسنجانی

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

دیدار بازیگران با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع : آریا پیکس – گالری عکس های هنرمندان -Www.AriaPix.Net – Org – IR