پیرترین مرغ انگلستان که ۱۷ساله است با وجود اینکه ۱۳سال از آخرین‌باری که تخم‌گذاشته می‌گذرد اما این اواخر نیز صاحبش را با گذاشتن دو تخم‌مرغ شگفت‌زده کرد.

استیو‌کوپر ۵۴ساله صاحب این مرغ که در این ۱۷سال مانند یک حیوان‌خانگی از آن مراقبت کرده در این‌باره می‌گوید: هیچ‌چیز نمی‌توانست مرا تا این حد شوکه کند که ویکتوریا در کنار دریافت عنوان پیرترین مرغ انگلستان توانایی تخم‌گذاشتن را نیز داشته باشد. گفتنی است دانشمند‌ها تغییرات هورمونی ناگهانی در این سن و سال را عامل این پدیده شگفت می‌دانند.
 
  پیرترین مرغ پس 
از 13 سال تخم گذاشت +عکس

منبع

فان پاتوق