تکناز: این عکس شاید آخرین عکسی باشد که از مرحوم روح الله داداشی گرفته شده. درست در آخرین روز زندگی اش وقتی برادر زاده اش را به خانه برگردانده بود.

عکسی از آخرین روز زندگی روح الله 
داداشی

منبع

تکناز