در یک رقابت عجیب در آمریکا که هفته گذشته برگزار شد تعدادی از دختران با آرایش های عجیب و غریب به رقابت پرداختند. 

 
در این رقابت ها هر دختر با گذاشتن ریش و سیبیل های متفاوت و خنده دار که موفق به جلب توجه بیشتر هیات ژوری مسابقات شود برنده مسابقه اعلام میشود. این مسابقات فقط برای گذراندن اوقات به خوشی در کنار خانواده ها برگزار شد و جنبه رسمی نداشته است.
 
تصاویری از 
مسابقه گذاشتن ریش و سبیل برای دختران
 
تصاویری از 
مسابقه گذاشتن ریش و سبیل برای دختران
 
تصاویری از 
مسابقه گذاشتن ریش و سبیل برای دختران
 


 
تصاویری از 
مسابقه گذاشتن ریش و سبیل برای دختران

منبع

فان پاتوق