حدیث 
فولادوند و مهراوه شریفی‌نیا در نقش زنان شاه

.

حدیث فولادوند و مهراوه 
شریفی‌نیا در نقش زنان شاه

منبع

فارس

بازنشر

فان پاتوق