یک پسربچه هشت ساله انگلیسی گربه همسایه را داخل مایکروفر گذاشت و حیوان بخت برگشته پخت.
یک پسربچه هشت ساله ساکن شهر روچستر منطقه کنت انگلستان در جنوب شرقی لندن از غیبت همسایه سود جست و گربه او را داخل مایکروفر گذاشت.
خباثت پسر کوچک به همین جا ختم نشد و مایکروفر را به کار انداخت تا گربه بینوا با مرگی دردناک بپزد.
خوشبختانه قبل از جان دادن حیوان صاحبش از راه رسید و با استشمام بوی موی سوخته در مایکروفر را باز کرد و با  وحشت گربه نیمه جانش را درون آن یافت. وی بلافاصله گربه را به کلینیک دامپزشکی انتقال داد تا مورد درمان قرار گیرد. با این حال، اندام های حیاتی گربه وحشتزده به دلیل حرارت زیاد مایکروفر به شدت آسیب دیده است.

سازمان حمایت حیوانات انگلستان تحقیقاتی را در مورد تشخیص مسئولیت این پسربچه بی رحم آغاز کرده است. اما سن بچه برای اینکه او را متهم به ارتکاب جرمی جنایی کرد، بیش از اندازه کم است.
با این حال، ری بیلی، مسئول این پرونده قصد ندارد پرونده را مختومه کرده و آن را نادیده بگیرد. وی مددکاران اجتماعی و پلیس جرایم  کودکان را از این حادثه مطلع کرده است. وی می گوید: این واقعه ای هراس آور بوده به ویژه که عامل آن یک بچه هشت ساله است.

http://www.vatansun.com

منبع