ه گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از شبکه العربيه، پسر بزرگ بلر، "ایون" (29 ساله) با یک دختر ترک تبار به نام "سوزان اشمان"(25 ساله)ازدواج کرد.

مراسم عروسی "ایون" و " سوزان" در منزل تونی بلر در منطقه "ووتن اندروود" در شهر باكينگهام شاير برگزار خواهد شد. 

سوزان اشتمان عروس بلر دختر "جان اشمان" یکی از بازرگانان ترکیه در انگليس است. 

آنها پس از مراسم ازدواج قرار است در شمال لندن زندگی کنند. 

نخست وزیر پیشین انگليس دارای سه پسر به نام های "ایون" ، "لیو" و "نیکی" و نیز یک دختر به نام "کاترین" است.