به گزارش وبگردي2030;
گروهی از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک به حکم دادگاهی در مریوان که مردی را مجبور به پوشیدن لباس زنانه و گرداندن وی در ملاء عام کرده بوده اعتراض کرده اند
.

این گروه فیس بوکی با عنوان همراهی با زنان و بخاطر آن چه که تضییع حقوق زنان عنوان کرده اند لباس زنانه کردی پوشیده و عکس های خود را با این لباس منتشر کرده اند.

تصاویر پوشیدن لباس زنانه توسط مردان در فیسبوک

تصاویر پوشیدن لباس زنانه توسط مردان در فیسبوک

منبع:پارسينه


منبع

وبگردی