اگر چه بسياري از بازيگران مرد معمولا از يك مدل آرايش مو در فيلمهايشان بهره مي برند ولي اين «نيكلاس كيج» است كه در استفاده از آرايشهاي متعدد مو در فيلمهايش ركورددار است.

گذشته از چهره و صداي او كه به سرعت قابل تشخيص است ، اين آرايش موي اوست كه شناسايي او را در فيلمهايش را كمي با مشكل مواجه مي كند.

البته آن مدلهاي عجيب و غريب كه 40 يا 50 سال قبل زيبا جلوه مي كرد در حال حاضر كاربردي ندارد ولي نيك همچنان در فيلمهايش آنها را زنده مي كند.

«نيكلاس كيج» در فيلم «دختر دهكده» (The vally girl) (1983)

«نيكلاس كيج» در فيلم «پگي سو ازدواج كرد» (Peggy Sue Got Married) (1986)

«نيكلاس كيج» در فيلم «آريزونا» (Raising Arizona) (1987)

 

«نيكلاس كيج» در فيلم «مي تواند براي توهم اتفاق بافتد» (It Could Happen To You ) (1994)

«نيكلاس كيج» در فيلم «كان اير» (Con Air) (1997)

«نيكلاس كيج» در فيلم «اقتباس» (Adaptation) (2002)

«نيكلاس كيج» در فيلم «مرد باراني» (The Weather Man) (2005)

«نيكلاس كيج» در فيلم «روح سوار» (Ghost Rider) (2007)

«نيكلاس كيج» در فيلم «ديوانه بران» (Drive Angry) (2011)

«نيكلاس كيج» در فيلم «زاندالي» (Zandalee) 1991

«نيكلاس كيج» در فيلم «جو» 


 منبع:پارسينه

بازنشر

وبگردی