عکس یادگاری خبرنگار تلویزیون با جسد معمر قذافی
خبرنگاری شغل پر زحمت و بعضا پر خطری است که گاهی به شیطنت و موقعیت‌های خاصی می‌انجامد درست مانند آنچه که در ادامه مشاهده می‌کنید: عکس یادگاری خبرنگار تلویزیون با جسد معمر قذافی دیکتاتور معروف....

خبرنگاری شغل پر زحمت و بعضا پر خطری است اما نکته مشترک بیشتر خبرنگاران همین خطر کردن و بی پروا بودن است که گاهی به شیطنت و موقعیت‌های خاصی می‌انجامد درست مانند آنچه که در ادامه مشاهده می‌کنید: عکس یادگاری خبرنگار تلویزیون با جسد معمر قذافی دیکتاتور معروف. مرتضی غرقی این عکس را در وب سایت شخصی خودش منتشر کرده است.

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع:‎ parsine.com