عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

محمدرضا کودک ۴ ماهه که به صورت مادرزادی با بیماری نقص ایمنی به دنیا آمده، اکنون نیازمند کمک‏ برای انجام پیوند مغز‌ استخوان است. او به دلیل نداشتن برادر و خواهر پیوند دهنده مناسبی ندارد و با بررسی‏‌هایی که پزشکان این مرکز انجام داده‌‏اند، تنها شخص مناسب برای پیوند، یک فرد آلمانی است و پزشکان به ما اطمینان کامل داده‌‏اند که بعد از پیوند مغز‌استخوان محمدرضا مثل همه کودکان به زندگی عادی برخواهد گشت‌. اکنون محمدرضا نیازمند یاری همه هموطنان است.

مردم می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۱۳۳۳۲۸۰۹۶ یا شماره حساب ۰۳۱۳۱۴۳۱۹۱۰۰۰ بانک صادرات بنام زهره رحمتی (مادر محمدرضا) پرداخت کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر می‏‌توانند از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ عصر با دفتر خبرگزاری ایسنا با شماره‏‌های ۳۲۲۲۱۴۶ – ۰۱۳۱ و ۹- ۳۲۳۹۶۷۸ – ۰۱۳۱ تماس بگیرند.

عکس : علیرضا یونسی – ایسنا

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x551px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

تصاویر کودک بیمار به اسم محمدرضا از گیلان

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x551px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

عکس کودک نیازمند پیوند مغز واستخوان

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 531x820px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

عکس کودک نیازمند پیوند مغز واستخوان ویژه آبان ۹۲

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x551px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

عکس کودک نیازمند پیوند مغز واستخوان

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x551px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

عکس کودک نیازمند پیوند مغز واستخوان

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x551px.
عکس های محمدرضا زیبای خفته ای از گیلان + شماره حساب   www.Tehranpix.ir

بازنشر: تهران پیکس

منبع: ایسنا