عکسی از چارلی چاپلین و انیشتین کنار هم

منبع

http://www.funpatogh.com