عکس علی ضیاء رحمتی و حنیف در شب اول محرممنبع: فان پاتوق