عکسهای اشکان خطیبی ( بازیگر) و سیروس مقدم (کارگردان )در پشت صحنه برنامه خوشا شیراز / یکم آذر ماه ۹۲اشکان خطیبی و سیروس مقدم در پشت صحنه برنامه خوشا شیراز 1 یکم آذر

اشکان خطیبی و سیروس مقدم در شهر شیراز / پشت صحنه برنامه خوشا شیراز / یکم آذر ماه ۱۳۹۲

اشکان خطیبی و سیروس مقدم در پشت صحنه برنامه خوشا شیراز 1 یکم آذر

منبع: آریا پیکس