عزت الدوله دختر محمد شاه و همسر امیرکبیر

عکس از همسر امیرکبیر

منبع: فان پاتوق