مجیدی
مجیدی 19ساله در آغوش حجازی.
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:fardanews.com