.
به گزارش منبع خبری، مدیر کل محیط زیست لرستان با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۰ یک شنبه ۱۷ آذرماه یکدستگاه سواری پژو پارس که از مسیر الشتر به خرم آباد در حرکت بود در ۲۵ کیلومتری خرم آباد و در گردنه ایواندر با یک قلاده پلنگ که در حال عبور از جاده بود برخورد که متاسفانه پلنگ ایرانی کشته می شود. محمد حسین بازگیر افزود: راننده پژو پارس با رفتاری مسوولانه پس ازتصادفات در صحنه ماند و با مرکز ۱۱۵ تماس گرفت که آنها نیز موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر می شدندضمن اینکه یک تیم محیط بان از اداره الشتر و سپس خودم نیز در صحنه تصادف حاضر و اقدامات بعدی صورت گرفت. وی با بیان اینکه پلنگ ایرانی کشته شده چهار سال سن داشته اظهار داشت: طول پلنگ دو متر و ۱۰ سانتی متر، وزن آن ۴۵ کیلو و بیومتری کاملی بر روی آن صورت گرفته ، همچنین نمونه هایی از بافت،خون،پوست،قالب دست و پای آن جهت اقدامات بعدی به مرکز ارسال خواهد شد.
92 09 t819 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t820 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t821 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t822 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t823 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t824 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t825 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ
92 09 t826 (تصاویر) تصادف مرگبار پژو با پلنگ

اخبار حوادث – مهر-ای پاتوق

epatogh.com