سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)
 


* سانچز(۱۸٫۷mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 *روبن(۱۸٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * ریبری (۱۹mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * رونی (۱۹mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * مسی (۲۰٫۲mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * والکات(۲۰٫۳mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * رونالدو(۲۰٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * لنون(۲۱mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * گرت بیل(۲۱٫۵mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)

 * والنسیا(۲۱٫۸mph)

سریع ترین دونده های فوتبالیست در جهان (عکس)


 

منبع: پارس ناز