در پی ربودن فرزند 6 ساله زوج ثروتمند یک هفته قبل از کریسمس کودک ر‌بایان پس از آزار و اذیت جنسی پسر بچه 6 ساله وی را حلق آویز کر‌دند.

 

پس از در جریان قرار گرفتن پلیس از جریان کودک ر‌بایی علی رغم خواسته کودک ربا‌یان و فهمیدن موضوع از طرف آنان با حلق آویز کردن کودک 6 ساله و فیلم گرفتن از لحظه دردناک مار‌کل ‌بیسلی و فرستادن آن توسط پیک در یک لوح فشرده برای والدین وی جدی بودن خود را در تهدیدات ثابت کردند.  
 
پس از یافتن محل پسر بچه 6 ساله پلیس فرد دیگری را نیز در کنار جسد پسربچه 6 ساله یافتند که بر اثر شلیک گلوله کشته شده بود.

پلیس جسد پسر بچه 6 ساله را در حالی که آثار شکنجه و تجاوز مشهود بود به صورت حلق آویز از سقف انبار پیدا کرد. تحقیقات پلیس برای یافتن این باند  یا افراد آدم ربا همچنان ادامه دارد.  


 
شایان ذکر است آدم ربا‌یان هنوز درخواست وجه نقد نکرده بودند و فقط از حضور فرز‌ندنشان نزد خود به والدین پسر بچه 6 ساله اطلاع داده بودند.


باشگاه خبرنگاران

بازنشر: سی دانلود -وبگردی