رحمت الله اگمبردی یف، رئیس اداره مفتیات قرقیزستان پس از جنجال رابطه جنسی با مشارکت او در یک ویدیو که در اینترنت پخش شده بود استعفا کرد. سرویس مطبوعاتی اداره مفتیات در روز چهارشنبه این مطلب را گزارش داد. نماینده سرویس مطبوعاتی گفت: شورای علما استعفای مفتی را پذیرفت و مقصد تکتموشف که قبلا معاون اول مفتی سابق بود، مفتی موقت منصوب شد.
 
جنجال رابطه جنسی روحانی معروف دردسرساز شد +عکس

خود اگمبردی یف گفت که او با زنی که در ویدیو ظاهر می شود، مطابق با احکام اسلامی ازدواج کرده بود .به گزارش پارس ناز مفتی سابق معتقد است که این پرونده جنجالی توسط مقامات ارشد دولتی، از جمله توسط کمیسیون دولتی در امور مذهبی ساخته شد و یک تلاش برای جلوگیری از اصلاحاتی است که او در اداره مفتیات انجام می داد.
 
کمیسیون در امور مذهبی به نوبه اعلام کرد که اگمبردی یف در تلاش برای پیدا کردن توجیه به کار خود، می خواهد توجه مردم و مسلمانان را از اعمال شخصی زشت خود منحرف کند . اما کارشناسان می گویند که توزیع مبلغ های زیادی از پولی که به خزانه اداره مفتیات قرقیزستان و دولت در آمده از طریق توزیع ویزای حج علت این جنجال رابطه نامشروع شد.
 
 
اختصاصی پارس ناز