یک کشاورز ژاپنی توانست سنگین ترین سیب جهان را تولید کند و رکورد دار کتاب رکوردهای جهانی گینس شود.

رکورد 
سنگین ترین سیب جهان در گینس + عکس

 

به گزارش ایسنا، «چیساتو ایواساکی» سیبی به وزنی در حدود ۱/۸۹ کیلوگرم تولید و رکورد کاشت سنگین ترین سیب جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، «چیساتو» در اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی توانست در باغ سیبش در شهر «هیروساکی» این میوه را تولید کند.

منبع

http://www.funpatogh.com