با اعلام زمان آغاز توزیع سبد کالا ،با مراجع به سایت "یارانه کالا"مشاهده خواهید کرد که این سبد کالا به رئیس جمهور سابق هم تعلق گرفته است.
نمره تجدیدی دولت در اولین حرکت پوپولیستی

منبع: مشرق نیوز