روزنامه کویتی القبس در گزارشی کم نظیر به قلم “سلیم زبال ” این مطلب را نوشته و عکس های رنگی آن توسط “اوسکار” گرفته شده بود. آنها توانسته بودند به عنوان نخستین خبرنگاران وارد زیرزمین های حرم علوی شوند و هدیه ها و ثروت های اسطوره ای در این مکان ها را به تصویر بکشند.

 
 
فرش 
های اهدایی شاه عباس و ناصرالدین شاه به حرم امام علی(ع) +تصاویر
 
 
 
 
فرش 
های اهدایی شاه عباس و ناصرالدین شاه به حرم امام علی(ع) +تصاویر
 
 
 
فرش 
های اهدایی شاه عباس و ناصرالدین شاه به حرم امام علی(ع) +تصاویر
 منبع

http://www.funpatogh.com