همدستی با مرد خیاط برای قتل همسر

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان گفت: چند روز پیش زن جوانی با حضور در پلیس آگاهی گم شدن شوهرش را به ماموران خبر داد و گفت: همسرم پس از فروش مغازه خیاطی اش و دریافت 80 میلیون تومان مفقود شده و احتمال می دهم همراه زن دیگری که با او ارتباط پنهانی داشت، به خارج از کشور رفته باشد.

سرهنگ دالوند افزود: با شروع تحقیقات در این باره، هیچ سرنخی از مرد گمشده به دست نیامد.

چند روز بعد از شکایت، ماموران اطلاع یافتند همسر مرد گمشده در مغازه خیاطی شوهرش که پیش از این گفته بود همسرش آن را فروخته، مشغول کار شده است.

با ظنین شدن ماموران به همسر مرد گمشده، وی به پلیس آگاهی احضار و سرانجام به قتل همسرش با همدستی مرد خیاطی که مغازه شوهرش را تصاحب کرده بود، اعتراف کرد.

متهم گفت: از مدتی پیش با مرد خیاط ارتباط داشتم و سرانجام تصمیم به قتل شوهرم گرفتیم.

وی افزود: روز حادثه با داروی خواب آوری که در چای شوهرم ریختم او به خواب رفت و مرد خیاط که منتظر بود وارد خانه شد و گلوله ای به سر شوهرم شلیک کرد.

متهم تصریح کرد: پس از قتل، جسد را درون کیسه قرار داده و همراه با مقداری زباله به خارج از شهر برده و آن را دفن کردیم.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان خاطرنشان کرد: با اعتراف متهم، مرد خیاط نیز بازداشت شد و با کشف جسد مقتول، متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

جام جم