با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است...
و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را
در کاشانه قلبم به وضوح می بینم

و می دانم با تو می شود به خدا رسید... "تقدیم به عشقم"بدون تو یک روز زندگی کردن هم برای من مشکل استيه وقت زشت نباشه بعضي از ما خودمونو مسلمون مي دونيم ولي حتي اسم بعضي از سوره هاي قرآن تا حالا به گوشمون هم نخورده!!!!