یک کارگر ساختمانی که می خواست با دوست خود ازدواج کند و با مخالفت والدین این دختر رو برو شده بود برای ۵ ساعت او را گروگان گرفت و بعد او را به میان شهر آورد.

سایت دیلی میل نوشت: یک کارگر ساختمانی در چین که می خواست با دوست دختر خود ازدواج کند و با مخالفت والدین این دختر رو برو شده بود برای ۵ ساعت او را گروگان گرفت و بعد او را به میان شهر آورد.

این گروگان گیری حدود ۵ ساعت طول کشید و این پسر می خواست هر طور که هست، والدین او را راضی به ازدواج کند.

بعد گذشت ساعتی این پسر تهدید که این دختر را خواهد کشت و ابتدا اقدام به برهنه کردن خود و این دختر کرد که بعد از گذشت ساعتی با ورود ماموران پلیس او دستگیر شد.

fv عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv1 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv2 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv3 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv4 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv5 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv6 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv7 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv8 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
fv9 عکس لحظه نجات جان دختراز گروگان گیری دوست پسر !!
هشت صبح

وبگردی