بیشترین آسیب‌های حاصل از بازی‌ با مواد آتش زا مربوط به دست، پاها و صورت است و والدین قبل از آن‌که اجازه خروج به فرزندانشان از منزل را در این روز بدهند، بهتر است نگاهی به تصاویر زیر بیاندازند.


 
باشگاه خبرنگاران-وبگردی