نشریه بریتانیایی دیلی میل در گزارشی بی سابقه از دختر بچه های آمریکایی که با و پدرانشان جشن ازدواج نمادین برگزار می کنند! خبر داده است.

در این مراسم کامل ازدواج دختران با پدرانشان که نماینده ی خداوند(!) محسوب می شوند، برای حفظ بکارت تا ازدواج در سن بزرگسالی در آمریکا رایج شده است.

«جشن معصومیت - که در آن دخترها سوگند یاد می کنند که تا روز ازدواجشان عصمتشان را حفظ کنند، به طور نمادین به ازدواج خداوند درمی آیند و به پدرشان قول می دهند که تا زمانی که همسر کسی نشده اند، باکره باقی بمانند - به پدیده ای در امریکا بدل شده است و در حال حاضر در 48 ایالت از 50 ایالت برگزار می شود.

این جشن، شبیه یک مراسم ازدواج مجلل است که در آن دختران حدودن 12 ساله، لباس های سفید بر تن می کنند و با پدرانشان که قول می دهند از عفتشان دفاع کنند، می رقصند.

در طول این مراسم، پدران حلقه های عصمت به دخترشان هدیه می دهند، که آن ها آن را به نشانه ی تعهد به بکارت برانگشت می کنند.
از نظر این جنبش، عصمت به معنی پرهیز از هرگونه تماس جنسی - حتی بوسه - تا بعد از ازدواج است.»
پارسینه