یک طراح مد وفشن ژاپنی به نام کازوهیرو واتانابا رکورد بلند ترین فوکول !! دنیا را از آن خود کرده است.ارتفاع موهای او به بیش از یک متر رسیده است

 بلند ترین فوکول دنیا


بلند ترین فوکول دنیا

 بلند ترین فوکول دنیا

بلند ترین فوکول دنیا

تاپ ناپ

  گروه اینترنتی پرشین وی
http://www.persianv.com/goonagoon