نام یک مرد ژاپنی به دلیل داشتن بلندترین مو از لحاظ ارتفاع در گینس به ثبت رسید.

موهای “کازاهیرو واتانابی” سه فوت (۹۱ سانتی متر) ارتفاع دارد.

عمودی 
ترین موی سر جهان! +عکس

عمودی 
ترین موی سر جهان! +عکس

عمودی 
ترین موی سر جهان! +عکس

عمودی 
ترین موی سر جهان! +عکس

منبع : funpatogh.com