یک زن روز پنجشنبه به سمت وزیر خارجه سابق آمریکا لنگه کفش پرتاب کرد اما کفش به هیلاری اصابت نکرد.

هیلاری مشغول سخنرانی در کنفرانس مرکز آموزش عالی صنایع بازیافت زباله و پسماند در شهر لاس وگاس (غرب آمریکا) بود که ناگهان با پرتاب لنگه کفش از سوی یک زن ناشناس روبه رو شد.

 هیلاری کلینتـون

در این حادثه آسیبی به هیلاری کلینتون 66 ساله نرسید و لنگه کفش با چند سانتی متر فاصله از کنار سر هیلاری عبور کرد.

هیلاری پس از این حادثه با خنده خطاب به حضار گفت: فکر نمی کنم مدیریت پس ماندها نیز موضوع مورد جدلی باشد. وی سپس مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

هیلاری کلینتـون

پلیس زن پرتاب کننده کفش را دستگیر کرد.

عصر ایران

وبگردی