«مهانداس کارامچاند گاندی» ۲ زاده اکتبر۱۸۶۹، رهبر بزرگ روحانی وسیاسی جنبش استقلال هند بود.

وی مبتکر ساتیاگراها، طرح مقاومت توده ها بود که شیوه عدم تبعیت از قانون را معرفی نمود و آهیمسا،پرهیز از خشونت را بعنوان مبنای کار مبارزه خویش قرار داد.

این شیوه مبارزه به یکی از محکم ترین فلسفه های مبارزه برای آزادی در سراسر جهان تبدیل شد.

در تمام دنیا او را با نام «ماهاتما گاندی» می شناسند. همچنین فلسفه بی‌خشونتی (ساتیاگراها) گاندی روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذارده‌است.

«پدر 
ملت» هندوستان ۱۴۳ ساله شد +عکس ملت» هندوستان ۱۴۳ ساله شد" />

همه ساله در تاریخ ۲ اکتبر یعنی مقارن با تاریخ تولد ماهاتما گاندی مراسم با شکوهی برگزار می شود. مردم و بچه های مدرسه ای در این مراسم شرکت می کنند.

در این مراسم مردم و به ویژه کودکان مدرسه‌ای لباس‌هایی شبیه به پوشش گاندی می پوشند و به مجسمه گاندی گل هدیه می دهند.

از آنجایی که مردم هندوستان  گاندی را «پدر ملت» می نامند، با اشتیاق تمام در این جشنواره سالانه در دهلی نو شرکت می کنند.

همچنین در این روز باشکوه مردم هندوستان دسته دسته بر سر مزار ماهاتما رفته و برایش گل می برند.

«پدر 
ملت» هندوستان ۱۴۳ ساله شد +عکس

«پدر 
ملت» هندوستان ۱۴۳ ساله شد +عکس

«پدر 
ملت» هندوستان ۱۴۳ ساله شد +عکس

منبع

http://www.funpatogh.com