جام ورزشی؛ جمعه گذشته مراسم سالگرد درگذشت پدر علی دایی و محمد دایی در اردبیل برگزار شد.

علی 
دایی سر خاک پدرش + تصاویر

علی 
دایی سر خاک پدرش + تصاویر

علی 
دایی سر خاک پدرش + تصاویر

علی 
دایی سر خاک پدرش + تصاویر

علی 
دایی سر خاک پدرش + تصاویر

منبع

http://www.funpatogh.com