علی کریمی در حین تمرین قبل از شروع بازی دیشب٬ یواشکی نارنجک عمل نکرده را به نیروی انتظامی تحویل داد.
نارنجک
 در دستان علی کریمی+ عکس

منبع

http://www.funpatogh.com