این پسر بچه زیبای سیاه پوست زیباترین چشمان دنیا یعنی چشمانی به رنگ آبی آسمان را دارد.

پسر 
آفریقایی با زیباترین چشمان جهان+عکس


http://www.funpatogh.com منبع